Lyckad driftsättning av Kommers i Stockholms stad

Den 3:e mars lanserades Kommers i Stockholms stad som planerat efter en intensiv inledande projektfas sedan avtalstecknande i oktober 2019. Under etapp 1 gick Serviceförvaltningen och Stockholm Vatten och Avfall AB i produktion. Nu fortsätter utrullningen till övriga cirka 40 förvaltningar och kommunala bolag i kommunkoncernen. Utrullningen kommer att pågå under hela 2020 och innefattar överföring av avtalsdata från flera olika system och utbildning för över 1 500 medarbetare i staden. Projektet ingår i Stockholms stads projekt för Inköp och upphandling kallat VINST. Huvudprojektledare är Ingrid Eklund som förklarar:

"Ett gemensamt upphandlings- och avtalssystem kommer underlätta kraftigt i staden. Tillsammans med andra initiativ som kategoristyrning och spendanalysverktyg ger det oss möjligheter att effektivisera och få bättre kontroll på vår inköpsverksamhet."

Projektet är i sin karaktär framförallt omfattande vad gäller antalet organisationer som även ger höga krav på styrning av behörigheter till funktioner och ärenden. Ragnar Lindholm, Marknadschef på Primona förklarar:

"Vi har lagt stor möda vid att konfigurera Kommers för att kunna hantera Stadens koncernstruktur på ett så effektivt sätt som möjligt. Centrala och lokala administratörer ska kunna hantera systemet med minimal handpåläggning."

Projektet rullas ut med förstärkta projektresurser från partnern Forefront och totalt är åtta personer engagerade i projektet i Primonas regi. Anders Sjökvist, Primonas projektledare kommenterar:

"Vi är mycket nöjda med att projektet går enligt tidplan och vår absoluta intention är att fullfölja utrullningen enligt plan även under resten av året."

Aktuellt

Primona önskar användare, kunder och samarbetspartners en Glad Påsk!

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.