Renova samlar inköpen med Kommers

Miljökoncernen Renova har under hösten upphandlat ett nytt systemstöd för upphandlingsdelen av sin inköpsverksamhet. I avtalet ingick även dotterbolaget Renova Miljö AB. Renova får därmed ett samlat verktyg för hantering av avtal, uppdragshantering och uppföljning.

Tommy Karlsson, chef för Strategiskt inköp och upphandling förklarar:

”För oss var det viktigt att få ett samlat systemstöd där vi för hela Renova-verksamheten får en central ingång för så mycket som möjligt av vår inköpsverksamhet, systemet kommer att ge oss ett bra stöd och effektivitet i våra upphandlingar. Kommers har även bra lösningar för att hantera sökning efter avtal, direktupphandling och att kunna lämna begäran om upphandling, om inga lämpliga avtal finns.”

Även om flera av Renova:s ägare redan använder Kommers, nämligen kommunerna i Ale, Kungälv och Tjörn, är affären viktig för Primona:s expansion i Västra Götalandsregionen. Ragnar Lindholm, Marknadschef på Primona förklarar:

”Renova är en välrenommerad organisation i Göteborg och vi ser chansen att få visa upp våra bästa lösningar för att underlätta och effektivisera inköpen”.

Renova är klar för annonsering av upphandlingar på Kommers Annons/eLite.

OM RENOVA

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB - som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 2014 behandlades ca 745 000 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till material- eller energiåtervinning. Koncernen omsätter ca 1,2 miljard kr, har 780 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Aktuellt

Primona önskar användare, kunder och samarbetspartners en Glad Påsk!

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.