Kommers bäst i ESV:s användbarhetstester

Kommers fick högst användarpoäng av de tre upphandlingsverktyg som tilldelats ramavtal i ESV:s upphandling av upphandlingsverktyg.

Ekonomistyrningsverket har Finansdepartementets uppdrag att upphandla ramavtal för administrativa system, bland annat ekonomisystem, e-handelssystem och nu även upphandlingsverktyg. I juni 2016 inleddes en marknadsundersökning varefter en skarp upphandling publicerades i oktober. I upphandlingen ingår anbudsområde "Upphandlingsverktyg" (område A) och E-handelstjänst (område B). Primona valde att lämna anbud endast på Upphandlingsverktyg.

Under februari 2017 genomfördes kontroller av kravuppfyllnad och under mars gjordes mycket seriösa och omfattande användartester. Testerna gick till så att helt oinitierade användare fick i uppdrag att genomföra vissa uppgifter (scenarier) under en begränsad tid. Scenarierna följer inte något specifikt verktygs arbetsgång och användarna får ingen vägledning. Därefter följde en expertutvärdering enligt dialogprinciperna i ISO 9241.

Vi på Primona är mycket glada att vara en av tre utvalda leverantörer i tilldelningsbeslutet från den 3:e maj. Dessutom konstaterar vi att Kommers var det verktyg som fick högst betyg för användbarhet och framstår sammantaget som det mest attraktiva anbudet.

Tyvärr är upphandlingen överprövad. Oavsett utfall är det uppmuntrande läsning som finns publikt på ESV:s hemsida.

Aktuellt

Primona önskar användare, kunder och samarbetspartners en Glad Påsk!

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.