Kommers klar för Dynamiska inköpssystem

Kommers ha redan idag fullt stöd för upphandlingsformen Dynamiska inköpssystem för både steg 1 och steg 2.

Vad är ett dynamiskt inköpssystem?

Ett dynamiskt inköpssystem är en kontinuerligt annonserad upphandling med möjlighet att ansöka om att delta i ett ramavtal (steg 1). Kvalificerade leverantörer tilldelas ett ramavtal och blir del av en avtalsgrupp för förnyad konkurrensutsättning. Vid avropstillfället bjuds leverantörerna, som vid avropstillfället finns i systemet, in till en förnyad konkurrensutsättning (FK). Avropet resulterar i ett kontrakt (avropsavtal) eller beställning. Dynamiska inköpssystem förutsätter att ett e-upphandlingssystem används.

Vad gör Kommers?

Kommers hanterar alla delar av systemet. Kommers underlättar dessutom för den som avropar genom att tillhandahålla avropsmall och underlätta med automatiserad utvärdering. Avropet kan resultera i ett avropsavtal (kontrakt) eller en inköpsorder. En inköpsorder som skapas kan skickas som portalorder utan behov av e-handelsintegration eller ske med e-handelsintegration.

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta Primona för en demonstration.

Aktuellt

Primona önskar användare, kunder och samarbetspartners en Glad Påsk!

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.