Primona och REUSE Company har inlett intelligent samarbete om upphandling med AI

Primona, känd leverantör av den inköpslösningen Kommers och REUSE Scandinavia, dotterbolag till den ledande leverantören av språkbehandling, spanska REUSE Company offentliggör nu det samarbete som inletts med att utveckla lösningar för intelligent kravställning. Lösningen lanseras under våren som en option kallad Kommers KAI

En innovation är resultatet av en utvecklingsprocess och kreativt tänkande samt att använda existerande resurser på ett helt nytt sätt för att skapa ett större mervärde. Detta kännetecknar definitivt den lösning som Primona nu lanserar och som är ett direkt resultat av ett utvecklingssamarbete med The REUSE Company, ledande inom så kallad naturlig språkbehandling, är en av hörnstenarna inom Artificiell Intelligens. Christer Fröling, CEO för REUSE Scandinavia berättar om hur tjänsten har tillämpats.

Våra kunder behöver processa en stor mängd skriven information och finns i en mängd domäner från flygteknik, fordon och försvar till medicinteknik och energi. Att kunna tolka en text, få återkoppling på textens kvalitet avseende semantik och syntax är avgörande för huruvida missförstånd, feltolkning eller andra språkliga problem skall undvikas mellan människor och organisationer.”

Även om AI-baserad språkbehandling inte är nytt i sig är en tillämpning direkt i upphandlingsverktyg både nytt och revolutionerande. Primona, med många års erfarenhet av strukturerad upphandling hos ett stort antal namnkunniga organisationer, har inom upphandling hittills fokuserat på processoptimering. Det nya samarbetet innebär ett utökat åtagande, Ragnar Lindholm, Marknadschef på Primona förklarar:

”Vårt IT-system Kommers används för att underlätta upphandling och inköp i offentliga och privata organisationer. Inom upphandling har vi hittills ägnat oss åt att effektivisera själva processen, medan själva kravhanteringen varit begränsad till att hålla ordning på mallar och kravtexter i bibliotek. Med samarbetet med REUSE Company ger vi oss nu in i själva formuleringen av kraven, specifikt vill vi framförallt ge stöd så att kraven på själva kontraktsföremålet blir tydliga och korrekta.

I Sverige omsätter offentlig upphandling över 600 miljarder kronor och det klagas ofta på brister i upphandlingsdokumenten. Kraven är helt enkelt dåligt formulerade vilket leder till svårigheter både för de som lämnar anbud och vid utvärderingen. Det går därmed inte att säkerställa att rätt vara eller tjänst levereras med den kvalitet som kunden förväntar sig.

”När Ragnar på Primona kontaktade oss för att undersöka om det fanns möjlighet att implementera vår lösning för AI och språkbehandling i Kommers, så blev vi oerhört intresserade. Upphandlingsunderlagen innehåller en mängd information och den måste bli KORREKT formulerad för att resultatet skall bli som förväntat. Att ta vår kunskapsbaserade teknologi och implementera i Kommers kommer att innebära en smärre revolution inom upphandling”, berättar Christer. 

Lösningen som bygger på många års forskning och utveckling hos industriföretag såsom Airbus kommer att erbjudas som en option under namnet Kommers KAI (Kommers Artificiell Intelligens). KAI som uttalas ”Kaj” kan enligt Ragnar ses som en extra granskningsresurs. 

”Tanken är att KAI ska uppfattas som en kollega som hjälper dig i formuleringen av t.ex. kravtexter och avtalsparagrafer. Vi kommer att erbjuda Kommers KAI på alla ställen där vi använder strukturerade textstycken.”

Lanseringen av optionen är planerad till våren 2019 och kommer initialt att vara tillgänglig på svenska och engelska.

 

Aktuellt

Primona önskar användare, kunder och samarbetspartners en Glad Påsk!

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.