Träffa Primona på SOI Göteborg 25-27 april

Primona deltar på Sveriges Offentliga Inköpares (SOI:s) konferens i Göteborg. Passa på att titta på Kommers senaste release med lösningar för integrerade inköp innefattande bl.a. anskaffningsanmodan, upphandling/direktupphandling, avtalshantering, avtalsuppföljning, avrop/beställning, portalhandel, e-handel och mycket annat.

Aktuellt

Primona önskar användare, kunder och samarbetspartners en Glad Påsk!

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.