7 anledningar att besöka Upphandlingsdagarna

Primona ställer traditionsenligt ut på Upphandlingsdagarna den 24-25 januari 2017, som denna gång går på Stockholmsmässan i Älvsjö. Det är mycket som händer inom offentlig upphandling och det finns många anledningar att besöka Upphandlingsdagarna och framförallt Primona’s monter.

I Primona’s monter kan du som arbetar med upphandling få veta hur de nya regelverken i den nya upphandlingslagstiftningen har implementerats i Kommers. Bland de viktigaste förändringarna som påverkar systemstöden kan nämnas:

  1. Avvecklingen av B-tjänster och införande av bl.a. Sociala tjänster med krav på annonsering i TED, stöds i Kommers!

  2. Den helt nya lagen om koncessioner (LUK), stöds i Kommers!

  3. Dynamiska Inköpssystem (DIS) med kontinuerlig ansökan och förnyad inbjudan, stöds i Kommers!

  4. Hantering av kvalificering med standardiserad ESPD (European Single Procurement Document), stöds i Kommers!

  5. Kontrakt i separata delar, stöds i Kommers!

  6. Tilldelningskriterierna är nu alltid Ekonomiskt mest fördelaktiga, där alternativen är Bästa förhållande mellan pris och kvalitet, Lägsta kostnad eller Lägsta pris, stöds i Kommers!

  7. Öppet förfarande med förhandsannons följt av direktinbjudan, stöds i Kommers!

Mycket av listan ovan är löst genom att Kommers har unika möjligheter till konfiguration. Regelverket är inte "hårdkodat" utan sker genom inställningar av Primona. Det sagt har dessa inställningsmöjligheter behövt vidareutvecklas för att möte dessa nya krav. Besök oss på Upphandlingdsdgarna och lär dig mer om detta och andra nyheter inom inköp!

Aktuellt

Primona önskar användare, kunder och samarbetspartners en Glad Påsk!

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.