Tilldelning för Primona i Trafikverkets upphandling

Trafikverket kan snart ha ett nytt upphandlingssystem som heter Kommers.

Trafikverket är den myndighet som under 2015 annonserade flest upphandlingar, 757 stycken*. Mellan juni 2016 och februari 2017 genomfördes ytterligare en viktig upphandling av nytt ”Upphandlingssystem”. Av de 9 ansökande, som var med från början, landade tilldelningsbeslutet slutligen på Primona och systemet Kommers eNterprise.

Upphandlingen är visserligen överprövad nu men oavsett utfall är det en styrkedemonstration av Primona och Kommers, att så väl kunna svara upp mot Trafikverkets omfattande behov och krav.

Vi håller tummarna!

 * Källa: Konkurrensverket rapport Statistik om offentlig upphandling 2016

Aktuellt

Primona önskar användare, kunder och samarbetspartners en Glad Påsk!

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.