Upphandlingsdagarna 2017

Primona deltar på Upphandlingsdagarna den 24-25 januari 2017, som denna gång går på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Ett av huvudattraktionerna som visas är:

I Primona’s monter visas även hur vi infört det nya regelverken i Kommers, bland annat:

  • Hantering av kvalificering med standardiserade krav på anbudsgivare enligt ESPD (European Single Procurement Document), stöds i Kommers
  • Dynamiska Inköpssystem (DIS) med kontinuerlig ansökan och förnyad inbjudan, stöds i Kommers!
  • Avvecklingen av B-tjänster och införande av bl.a. Sociala tjänster
  • Den helt nya lagen om koncessioner (LUK), stöds i Kommers!
  • Kontrakt i separata delar, stöds i Kommers!
  • Tilldelningskriterierna är nu alltid Ekonomiskt mest fördelaktiga, där alternativen är Bästa förhållande mellan pris och kvalitet, Lägsta kostnad eller Lägsta pris, stöds i Kommers!
  • Öppet förfarande med förhandsannons följt av direktinbjudan, stöds i Kommers!

Mycket av listan ovan är löst genom att Kommers har unika möjligheter till konfiguration. Regelverket är inte "hårdkodat" utan sker genom inställningar av Primona. Det sagt har dessa inställningsmöjligheter behövt vidareutvecklas för att möte dessa nya krav. Om du är på Upphandlingdsdgarna, passa på och besök oss i monter VH03:16 för att få veta mer

Aktuellt

Primona önskar användare, kunder och samarbetspartners en Glad Påsk!

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.