Direktupphandlingsverktyg för Helsingborgs stad

Direktupphandling ute i organisationen sätter krav på att systemen är lätta att använda och att användarna är motiverade och positiva. När Helsingborgs stad genomförde en upphandling av Direktupphandlingssystem föll valet på Kommers. I motiveringen har stor vikt lagts vid att det ska vara lätt för användarna och att verktyget ska anpassas till de interna rutinerna. Primona visade att Kommers funktioner för direktupphandling har stora möjligheter till anpassning så att systemet motsvarar dessa förväntningar. Primona har även föreslagit en kommunikationsplan då själva införandet är av stor vikt för framgång.

Aktuellt

Primona önskar användare, kunder och samarbetspartners en Glad Påsk!

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.