SaaS-bolagen e-Avrop och Primona går samman och breddar erbjudandet

PRESSRELEASE STOCKHOLM 2021-02-01

Förra året gjordes offentliga upphandlingar av avtal till ett värde av 782 miljarder kronor. Enligt lag måste offentlig upphandling göras digitalt och nu går de två ledande bolagen på den svenska marknaden för lösningar inom elektroniska upphandlingssystem samman. Genom sammanslagningen bildar bolagen e-Avrop och Primona en gemensam stark aktör inom IT-system för offentlig upphandling och digitalt inköp och skapar därmed ett komplett kunderbjudande.

e-Avrop och Primona är ledande leverantörer på den svenska marknaden och har varsitt system för digital inköpsprocess och offentlig upphandling. Bolagen går nu samman. Respektive varumärke, produkter och tjänster kommer att kvarstå och tillsammans bildas ett starkare företag som kan utveckla bättre produkter, ett bredare kunderbjudande och ha kraft att växa på nya marknader. 

– "Samgåendet gynnar både produktutveckling och marknadsbearbetning. Det kommer t ex ständigt nya regelverk och standarder inom e-upphandling och e-handel där båda företagen idag gör stora investeringar i programvaruutveckling för att möta dessa krav", säger Ernest Wessman, vd för e-Avrop.

Privat och offentlig sektor – bolagen kompletterar varandra

e-Avrop, grundat 1999, är ett svenskt företag som tillhandahåller kunskap och system för den digitala inköpsprocessen. Bolaget erbjuder systemstöd för inköpsanalys, e-upphandling och e-handel i offentlig sektor, samt konsulttjänster inom upphandling. Bolaget har även bevakningstjänsten Pabliq där leverantörer kan bevaka offentliga upphandlingar. 

Primona utvecklar tjänsten Kommers, för inköp och elektronisk handel sedan 1999. Både offentliga och privata aktörer erbjuds en modulär lösning för upphandling, inköp, avtalshantering och e-handel.

– "Offentlig upphandling genomgår en digitalisering men vi ser ett stort behov av att även hjälpa den privata sektorn att digitalisera sin upphandling. Tillsammans täcker vi offentlig upphandling med varsina system men kan också växa med nya tjänster för företag", säger Ragnar Lindholm, vd för Primona.

Det sammanslagna bolaget ägs av Pamir som är ett svenskt investmentbolag med fokus på att långsiktigt utveckla ledande SaaS-bolag.

Offentlig upphandling viktigt för Sveriges småföretag

Varje år genomförs ca 18 500 upphandlingar, förra året till ett värde av 782 miljarder kronor.
Bra upphandlingssystem och många anbudsgivare gynnar ett effektivt användande av våra gemensamma skattemedel. Hälften av anbuden lämnas av småföretag. Att förenkla processen för både upphandlare och anbudsgivare är högt prioriterat för e-Avrop och Primona.

– "Sverige behöver blomstrande småföretag och marknaden för offentliga uppdrag är en viktig inkomstkälla för dem. Genom utvecklade produkter och system kan fler företag få tillgång till den här marknaden", säger Ernest Wessman, vd e-Avrop. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ernest Wessman, vd e-Avrop, +46 (0)8 50 11 90 01 / ernest@e-avrop.com
Ragnar Lindholm, vd Primona, +46 (0)8 58 00 17 06 / ragnar.lindholm@primona.se 

Aktuellt

Primona önskar användare, kunder och samarbetspartners en Glad Påsk!

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.