eSignering integrerad i Kommers med release 6.3

Med release 6.3 finns nu elektronisk signering integrerad direkt i Kommers med optionen Kommers IAS. Funktionen gör det möjligt att signera dokument i samtliga filytor i Kommers samt även skicka dessa för fortsatt signering av leverantörer eller andra parter på leverantörsportalen Kommers Annons. Alla dokument kan signeras, t.ex. avtal, tilldelningsbeslut, öppningsprotokoll, avtalsförlängningar m.m. eSigneringen innebär att en person som deltar i signeringen legitimerar sig med hjälp av certifikat, för närvarande bankID och Nordea. Personen behöver inte ha ett eget konto i Kommers eller Kommers Annons men någon måste vara inloggad. Det går att när som helst kontrollera om en fil har en giltig signatur. 

Aktuellt

Primona önskar användare, kunder och samarbetspartners en Glad Påsk!

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.