European Spallation Source upphandlar nu med Kommers

European Spallation Source (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS är ett av de största forskningsinfrastrukturprojekten i Europa i dag. Anläggningen gör det möjligt att studera olika material och dess egenskaper på molekyl- och atomnivå och öppnar för ny forskning inom många områden, som life science, materialvetenskap, arkeologi och magnetism. Under hösten 2016 inledde ESS upphandlingen av ett elektroniskt upphandlingssystem, där valet föll på Primonas Kommers eNterprise, som nu används sedan oktober 2017.

ESS är organiserat som ett europeiskt forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC) med medlemsländer i hela Europa. Det innebär att organisationen gör offentliga upphandlingar men att de sker enligt egna uppsatta upphandlingsregler, vilket kräver speciell konfigurerbarhet. Med Kommers eNterprise gör ESS själv sina inställningar av bland annat upphandlingsprocesser, tidplansmallar, beloppsgränser. ESS använder även en del egna termer, t.ex. så kallas förhandsmeddelanden för ”Specific Advance Notice (SAN)”. Lösningar för transparens och öppenhet är väldigt viktiga. Då anläggningen behöver speciella produkter och tjänster, några endast tillgängliga från internationella nisch-leverantörer, har Primona sett över Kommers för internationell användning och det engelska språket. Ragnar Lindholm Marknadschef på Primona förklarar:

-          Vi är mycket stolta över att ha ESS som kund och att vi framgångsrikt levererat den efterfrågade lösningen. Leveransprojektet var ett bra tillfälle att vässa Kommers för internationell användning.

ESS byggs i Lund, granne med den världsledande synkrotronljusanläggningen MAX IV som invigdes i juni 2016. Mellan 2 000 och 3 000 gästforskare från olika universitet, institut och företag kommer att använda ESS breda spektrum av vetenskapliga instrument varje år, för att utföra experiment som till stor del inte är möjliga i dag. Läs mer på ESS hemsida.

De första upphandlingsannonserna har nu börjat publiceras via ESS leverantörsportal www.kommersannons.se/ess.

Bild: ESS. En visualisering av European Spallation Source i Lund, som visar MAX IV-synkrotronen och den kommande forskarbyn Science Village

Aktuellt

Primona önskar användare, kunder och samarbetspartners en Glad Påsk!

Upphandling och inköp har aldrig varit lättare

Med inköpssystemet Kommers hjälper Primona offentliga och privata organisationer att få kontroll och effektivisera sina upphandlingar, leverantörsavtal och beställningar – från behov till faktura. Kommers gör det lätt att handla rätt.