För offentlig sektor

Kommers gör mer än upphandlingar

Upphandling är bara en av aktiviteterna i en inköpsverksamhet. Visst vill du även se till att organisationen handlar på de upphandlade avtalen?

På Primona tänker vi längre. Kommers är utvecklat för användarna i hela organisationen. Det handlar om att hitta rätt avtal, hitta upphandlade artiklar, direktupphandla själv eller be upphandlingsorganisationen om hjälp.

Kommers ger upphandlarna kontroll utan att göra dem slav under ett system. Med webbtjänsten Kommers eLite får kommuner, landsting och myndigheter snabbt tillgång till en nyckelfärdig lösning. Behöver ni hög flexibilitet väljer ni Kommers eNterprise.

Nu är inköp lättare än någonsin

Med tillägget +Handel är ni snabbt igång med en integrerad inköpslösning - från behov till faktura

Lösningar för offentlig sektor

Några Kommers-kunder i offentlig sektor

VA SYD

VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfall åt mer än en halv miljon människor. i Skåne. Kommers eNterprise införs under 2015 för hantering av avtal och beställningar.

Inköp Gävleborg

En av Sveriges största inköpscentraler där Kommers eNterprise är navet i verksamheten. Upphandlingar, avtal och prislistor hanteras för 10 kommuner i Gävleborg och Hälsingland. Flera integrationer.

Polisen

Polisen använder Kommers för upphandling, avtalshantering och inköpssamordning och styrning av anskaffningsbehov. Polisen använder Kommers eNterprise i en skyddad miljö.

UPPSALA KOMMUN

Uppsala är Sveriges fjärde största kommun. Sedan 2014 använder kommunen, bolag och stiftelser, Kommers eLite för upphandling och avtalshantering. Funktioner för samordning underlätta samarbete inom Uppsam-regionen.