Drift

2020-08-31 11:35 Alla produktionsmiljöer uppe igen

11:35 Näverkstjänster återställda. Verifikation pågår för kvarvarande problem. Arbete med att identifiera ursprungligt problem påbörjat.

2020-08-31 11:10 Alla produktionsmiljöer nere

11:10 Pågående nätverksstörning. Felsökning för att identifiera problemet pågår.