Drift

2019-09-16 16:58 Problemet löst: Kommunikationen mellan Kommers och Kommers Annons fungerar nu

Ett certifikat som krånglat uppdaterades. Tyvärr tog det en stund innan certifikatet hoppade igång. Vi beklagar olägenheten.

2019-09-16 14:52 Problem med kommunikation mellan Kommers och Kommers Annons

På grund av att ett certifikat som krånglar är det just nu problem med kommunikationen mellan Kommers och Kommers Annons, det påverkar följande funktioner:

1. Annonsering

2. Hämta in anbud

3. Läsa och svara på frågor 

4. Portalmeddelanden

Vi räknar med att lösa problemet inom kort.

 

2019-04-24 13:00 Problem med telefonnummer

Det sker omläggning gav Primona:s växel och vi har just nu problem med tel 08-6123453.

Support kan nås på 070-7679476.

 

2019-04-16 20:25 Normalt driftläge

Driftsstörningen är löst. Nedtid 6 minuter.

 

2019-04-16 20:19 Oplanerat avbrott i drift av Kommers och Kommers Annons


Vår driftsleverantör har ett oplanerat avbrott. Vi utreder vad det kan bero på.

Störningen påverkar:

  • Kommers eLite och Kommers Annons/eLite
  • Kommers eNtry och Kommers Annons/eNtry
  • Kunder där Primona ansvarar för driften med Kommers eNterprise och dito leverantörsportal