Drift

2020-03-17 10:53 Alla produktionsmiljöer uppe igen

10:52 – Ström återställd i fiberknutpunkt.
10:53 – Vår driftpartner EPM Datas tjänster tillgängliga igen. Vi går nu igenom alla system för att se att allt fungerar.

2020-03-17 10:15 Alla produktionsmiljöer nere

10:05 – Nätstörningar rapporterade. Tekniker undersöker.
10:13 – Felet verkar bero på strömavbrott i en central fiberknutpunkt i Stockholm. Vi söker bekräftelse.
10:23 – Stokab bekräftar ett större elavbrott i fiberknutpunkt. Tekniker är på väg.
10:43 - Felet påverkar flera nätverksoperatörer: Flera internetleventörer har störningar: Comhem, Bahnhof och IP Only har alla rapporterat driftstörningar i Stockholm. Comhem säger att de har “nedsatt kapacitet” i hela landet.