Drift

2020-01-07 16:21 Nu går det att nå produktionsmiljöerna igen

Alla system fungerar nu som vanligt. Orsaken var ett nätverksfel i driftcentralen.

 

2020-01-07 15:48 Problemet att nå produktionsmiljö 

Det är just nu problem att nå produktionsmiljö. Felet drabbar:

Leverantörsportaler: kommersannons.se (alla siter) 

Inköpsportaler: Kommers eLite, Inköp Gävleborg, ESS, Veidekke