Drift

2017-02-22 15:00 Internetlinan till vår driftpartners driftcentral fungerar nu normalt igen. Vi har ännu ingen förklaring till felet just nu då felet låg utanför driftcentralen.

2017-02-22 14:42 Åtkomsten till Kommers och Kommersannons.se från internet till vår driftpartners driftcentral är nere. Felsökning pågår.

Felet påverkar:

  • Kommers eLite och Kommers Annons/eLite
  • Kommers eNtry och Kommers Annons/eNtry
  • Kunder där Primona ansvarar ör driften med Kommers eNterprise