Orderbaserad faktura och orderlös faktura

Om kunden har licens på dessa funktionen så ger Kommer Annons möjlighet att skapa en order-baserad fakturera eller en orderlös faktura. Om du har fått en beställning via Kommers Annons går det fort att vända den til en faktura direkt i Kommers Annons.

Om kunden har licens på fakturamodulen och ni ska fakturera enligt något annat avtal än en beställning via Kommers Annons så kan fakturan skrivas in manuellt i Kommers Annons. Detta är framförallt kraftfullt för mindre företag som har för små volymer för e-fakturahantering. 

Så fakturerar du

1. Förta gången du klickar på Fakturera, för att komma till fakturering, blir du informerad om att det saknas betalningsinformation. Klicka på länken i meddelandet och eller klicka på din användarprofil (din e-postadress i det övre högra hörnet) och gå till Ändra betalningsinformation. Ange den betalningsmetod du föredrar, ett momsnummer och om ditt företag är godkänd för F-skatt. Klicka sedan på Spara ändringar. Den betalningsinformation du angivit kommer att användas på framtida fakturor om du inte ändrar den. För att komma tillbaks till fakturering, klicka bakåt i webbläsaren eller surfa till beställningar via startsidan.

2. Innan du skapar en faktura kan du eventuellt skapa en faktura i ditt eget ordersystem. Tänk dock på att den faktura som du skapar på kundens Leverantörsportal är den juridiskt giltiga för båda parterna.

3. Komplettera formuläret så här:

Momssats. Välj den korrekta momssatsen per rad

Fakturanummer:Detta nummer bör följa ditt företags fakturanummerserie.

Betalningsreferens:Ange OCR, KID (Norge) eller en fakturareferens.

Fakturadatum:Det föreslagna värdet är dagens datum och vi rekommenderar att behålla det. Systemet godkänner inte fakturor med datum tidigare än idag. Datumformatet beror på din webbläsares inställningar.

Fritext på fakturan:Du kan ange en text som visas på fakturan.

Meddelande till inköparen:Du har möjlighet att bifoga ett meddelande till inköparen hos kunden.

Om du klickar på förhandsgranskar fakturan kan du se hur den kommer att se ut.

4. Skriv ut eller skapa en pdf-fil genom att klicka på ikonerna

Skicka inte en kopia av fakturan med posten till KOMMERS