Anbud och offerter

Anbud, offerter eller svar på informella förfrågningar görs enkelt på Kommers Annons. Du kan spara och jobba vidare när som helst, om upphandlaren eller inköparen har använt ett strukturerat anbudsformulär så får du återkoppling om vad som är besvarat.

Navigationen för anbud sker i en vänstermeny som ger förfarandet i kronologisk ordning uppifrån och ned. Om det är en upphandling i flera steg så är det samlat i samma meny som växer om du går vidare från ansökan till anbud.

Så lämnar du anbud och ansökningar

För ansökningar

1. Klicka på Upphandlingar och på den upphandling som du är intresserad av. Klicka på Registrera intresse när det krävs.

2. Ladda ned dokumenten under Bilagor i inbjudan.

För e-ansökningar:

3. Under menyn Ansökningsbilagor laddar du upp dina ansökningsdokument.

4. Under menyn Ansökningsformulär fyller du i formuläret och klickar på Ansök om att lämna anbud.

5. Efter att du har lämnat in ansökan visas en grön banner.

För anbud

1. Klicka på Upphandlingar och den upphandling som du är intresserad av. Om direktinbjuden skickats visas det under klockan uppe till höger, en länk leder till upphandlingen. Du kan också klicka på på länken i aviseringsmejlet. Klicka på Registrera intresse om det krävs.

2. Under Upphandlingsdokument kan du läsa och ladda ned upphandlingsdokument.

3. Läs bilagor, anbudsformulären, svar på frågor och kompletteringar noga. Ställ frågor till upphandlaren/inköparen via menyn Frågor och Svar.

4. Klicka på Skapa anbud för information om med vilken metod anbud ska lämnas.

För e-anbud:

5. Markera de fyra kryssrutorna och klicka på Godkänn och skapa anbud.

6. Om menyn Anbudsområden visas så är det här du väljer vilka områden du vill delta i.

7. Om menyn Anbudsformulär visas så besvarar du formuläret en fråga i taget med knappen Börja svara.

8. Om menyn Anbudsprisformulär visas så anger du priser och eventuell efterfrågad artikelinformation där.

9. Om menyn Anbudsbilagor visas kan du här ladda du upp dokument som inte är specifikt kopplade till frågor i Anbudsformuläret.

10. I menyn Anbudsgranskning kan du kontrollera ditt anbud.

11. Klicka på Anbudsinlämning. Acceptera villkoren och klicka på Lämna in ditt anbud nu

12. Efter att du har lämnat in anbudet visas en grön banner.

18. Klicka på Anbudsgranskning igen för att ladda ned ett kvitto som pdf-fil. Du kommer även att få en bekräftelse med e-post.