Vill du bara annonsera?

För mindre myndigheter, kommunala bolag och ekonomiska föreningar som fiberföreningar erbjuder Primona möjligheten till enkel annonsering.

Vem är du?

Exempel på kunder

LKAB

Kommers eNterprise hjälper LKAB att hålla kontroll på sina leverantörer, avtal, upphandlingar, reklamationer och sanktioner.

LULEÅ KOMMUN

Luleå kommun har bytt till Kommers eLite och gick i produktion vid årsskiftet 2015/2016 med upphandling och avtalshantering. Ett antal kommunala bolag är också anslutna.

OKQ8

OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsbolag. Kommers eNterprise används centralt för avtalshantering och upphandling.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Sedan 2015 använder Folkhälsomyndigheten Kommers eLite för anmodan, upphandling och avtalshantering. Kommers SSO underlättar inloggning.

Johan Almesjö, Förbundsdirektör på Inköp Gävleborg

Inköp Gävleborg har avtal med Primona gällande upphandlingssystem. Vi är nöjda med upphandlingssystemet och uppskattar särskilt att systemet kan utvecklas enligt våra önskemål. Ett flexibelt system som ger möjligheter till att ligga verksamhetsnära.

Upphandlingschef Landskrona stad

Landskrona stad har avtal med Primona för både upphandlingssystem och webbutik. Vi är nöjda med upphandlingssystemet och uppskattar särskilt att systemet utvecklas kontinuerligt efter användarnas önskemål. Webbutikens största fördel är att den har en modern design som gör det lätt för beställarna att hitta i butiken och handla utan problem.

Kunder

Det här är några fler organisationer som använder Kommers: