Driftsituation

2017-02-22 15:00 Internetlinan till vår driftpartners driftcentral fungerar nu normalt igen. Vi har ännu ingen förklaring till felet just nu då felet låg utanför driftcentralen.

2017-02-22 14:42 Åtkomsten till Kommers och Kommersannons.se från internet till vår driftpartners driftcentral är nere. Felsökning pågår.

Felet påverkar:

  • Kommers eLite och Kommers Annons/eLite
  • Kommers eNtry och Kommers Annons/eNtry
  • Kunder där Primona ansvarar ör driften med Kommers eNterprise

2016-01-18 En planerad driftstörning på 5-10 minuter 2016-01-19 mellan kl 17:15 -17:45 påverkar följande system:

  • Kommers eLite
  • Kommers eNtry
  • Kunder med drifttjänst för Kommers eNterprise
  • Leverantörsportalen Kommers Annons

2016-01-18 15:35 Driftstörningar kl 15:11 är nu åtgärdad. Orsaken var ett problem med nätverkshårdvara i driftcentralen.

2016-01-18 15:11 En oplanerad driftstörning uppstod som påverkade följande produktionsmiljöer:

  • Kommers eLite
  • Kommers eNtry
  • Kunder med drifttjänst för Kommers eNterprise

Detta påverkade även leverantörsportalen Kommers Annons.