Villkor för kurser

Kurser hos kund

För kurser som genomförs hos kund ansvarar kunden för kurslokal, tillgång till datorer, eventuell lunch och fika. Kunden administrerar inbjudningar och kallelser. Kunden meddelar kursledaren deltagares e-postadresser i god tid innan kursstarten så att testmiljön kan förberedas. Kunden ansvarar för utskrift av kursdokumentationen om inget annat överenskommes. Det maximala antal deltagare får inte överskridas av kvalitetsskäl. Primona debiterar för kursledarens insats oavsett antal deltagare.

På grund av den pågående pandemin (Covid-19) erbjuds för närvarande inte kundanpassade kurser i lokal hos kund.

Kundanpassade kurser över web

För kurser exklusivt för en kund som genomförs över web ansvarar kunden för webinarsystem och användarnas uppkoppling. Kunden administrerar inbjudningar och kallelser. Kunden meddelar kursledaren deltagares e-postadresser i god tid innan kursstarten så att testmiljön kan förberedas. Kunden ansvarar för att vidarebefordra av kursdokumentationen om inget annat överenskommes. Det maximala antal deltagare får inte överskridas av kvalitetsskäl. Primona debiterar för kursledarens insats oavsett antal deltagare.

Öppna kurser i lokal

För öppna kurser ansvarar Primona för kurslokal, tillgång till datorer, lunch, fika och kursdokumentation. Kursort meddelas vid utlysande av kursen men slutgiltig kurslokal meddelas i kallelsen. Primona administrerar inbjudningar, kallelser och förbereder testmiljön. Det maximala antalet deltagarna får inte överskridas av kvalitetsskäl. Primona debiterar för kursarrangemanget och kursledaren per deltagare. Avbokas en kurs mindre än en vecka innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

På grund av den pågående pandemin (Covid-19) erbjuds för närvarande inte öppna kurser i lokal.

Öppna kurser över web

För öppna kurser ansvarar Primona för webinarsystem och kursdokumentation. Instruktioner för deltagande meddelas vid utlysande av kursen. Primona rekommenderar tillgång till 2 bildskärmar och headset. Primona administrerar inbjudningar, kallelser och förbereder testmiljön. Det maximala antalet deltagarna får inte överskridas av kvalitetsskäl. Primona debiterar för kursarrangemanget och kursledaren per deltagare. Avbokas en kurs mindre än en vecka innan kursstart debiteras hela kursavgiften.