Om de nya reglerna kring offentlig upphandling som träder i kraft den 1 februari 2022

Riksdagen har beslutat att införa nya regler avseende offentlig upphandling. De nya reglerna kommer att gälla från och med den 1 februari 2022. De nya reglerna införs i syfte att förenkla upphandlingar under tröskelvärdet. Bestämmelserna under tröskelvärdet kommer endast innehålla regler för att skapa nödvändiga ramar med syfte att skydda anbudsgivarna från godtyckliga beslut.


Innehåll:


I vår halvdagsutbildning (online) med upphandlingsjuristen Per Werling, går vi igenom samtliga förändringar och nyheter som införs 1 februari 2022. Vi beskriver vilka effekter ändringarna får och vilka lämpliga åtgärder som behöver göras innan reglerna träder i kraft. Vi ger exempel på alla de nya uppgifter som behöver finnas med i upphandlingsdokumenten i alla upphandlingar som annonseras efter 31 januari 2022.

  • Inte längre krav på att ett visst förfarande används
  • Nya direktupphandlingsgränser
  • Möjlighet direktupphandla vid överprövning
  • Större möjlighet till reserverad upphandling
  • Nya regler om dialog och förhandling
  • Förändrande hänvisningar till det direktivstyrda området
  • Beloppsgräns för efterannonsering
  • Skärpta regler avseende OLA och miljökrav
  • Innehållet i upphandlingsdokumenten

 

 

Målgrupp: Upphandlare inom offentlig sektor

Datum: Det finns två tillfällen inplanerade för denna halvdagskurs.

  • 28 januari –   09:00-12:00

Kurslängd: 0,5 dag

Priser:
Pris e-Avrops och Kommers kunder : 1000 SEK/deltagare
Pris övriga: 1900 SEK/deltagare

 

Anmäl intresse

Intresserad av kurs? - kontakta oss!

Kontakta oss för intresseanmälan och information