Systemadministration Kommers

Beskrivning: Vi går igenom administrationsfunktionerna för administration av användare, organisation, kundinställningar, mallhantering, produktkodshantering. En laboration görs för att förstå behörighetsstyrningen i Kommers.

Målgrupp: Lokala systemadministratörer som behöver detaljerad kunskap om administration av användare, Kommers behörighetsstyrning och kundinställningar.

Max antal deltagare: 5

Kurslängd: 4-5 timmar

Intresserad av kurs? - kontakta oss!

Kontakta oss för intresseanmälan och information