Introduktion för Direktupphandlare

Beskrivning: Vi genomför ett par varianter på direktupphandling med underlag, förfrågan, anbudsöppning, utvärdering, beslut, tilldelning och skapa avtal. För kunder med Kommers beställningsfunktioner lär vi oss även att skapa beställning. Innehåll behöver normalt anpassas efter organisationen.

Målgrupp: Användare i offentliga organisationer som har Kommers och som behöver få en introduktion till direktupphandling med Kommers. Deltagaren förutsätts ha grundläggande datorkunskaper och grundläggande kunskaper i offentlig upphandling och LOU.

Max antal deltagare: 12-25 st beroende på beslutad konfiguration och behörighet

Kurslängd: 2-3 timmar beroende på önskat innehåll

Metod: Kursen erbjuds även som web-kurs

Intresserad av kurs? - kontakta oss!

Kontakta oss för intresseanmälan och information