Certifierad Kommersupphandlare - Grundutbildning

Beskrivning: Grundutbildning i Kommers moduler för upphandling och avtalshantering. Vi genomför en laboration med upphandling enligt t.ex. öppet förfarande från registrering till skapande av avtal och efterannons. Vi använder oss av strukturerad formulärbaserad upphandling i vårt ärende. Laborationer görs i en testmiljö. Vi tittar även på hur avtalen hanteras i avtalsmodulen.

Målgrupp: Offentliga upphandlare i offentlig sektor som är nya i Kommers eLite eller Kommers eNterprise. Deltagaren förutsätts ha grundläggande datorkunskaper och kunskaper i offentlig upphandling och LOU.

Max antal deltagare: 12

Kurslängd: 3  halvdagar

Variant: Inriktning mot LOU

Intresserad av kurs? - kontakta oss!

Kontakta oss för intresseanmälan och information