Certifierad Upphandlare i Kommers - för entreprenadupphandlare

Beskrivning: Grundutbildning i Kommers moduler för upphandling och avtalshantering. Vi genomför minst en laboration med upphandling enligt t.ex. öppet förfarande från registrering till skapande av avtal och efterannons. Vi provar både dokumentbaserad upphandling och strukturerad formulärbaserad upphandling i samma ärende. I mån av tid gör vi ytterligare en laboration eller en förnyad konkurrensutsättning. Laborationer görs i en testmiljö. Eventuell annonsering av en skarp upphandling kan i mån av tid handledas i produktionsmiljö.

Målgrupp: Offentliga upphandlare i offentlig sektor som är nya i Kommers eLite eller Kommers eNterprise. Deltagaren förutsätts ha grundläggande datorkunskaper och kunskaper i offentlig upphandling och LOU.

Max antal deltagare: 15

Kurslängd: 1,5 dag

Variant: Inriktning mot entreprenadupphandling

 

Intresserad av kurs? - kontakta oss!

Kontakta oss för intresseanmälan och information