Kommers Faktura

Kommers Fakturamodul ger automatisk matchning av fakturor som skapas som ett resultat av beställningar gjorda i Kommers. Leverantörer kan skapa fakturor direkt på Leverantörsportalen eller skicka som e-faktura. Om beställningen är attesterad, fakturan stämmer med inköpsordern och leveransen, så kan matchning ske automatiskt utan behov av handpåläggning.

Om ett befintligt fakturahanteringssystem redan finns, till exempel en modul i ert ekonomisystemet, så kan Kommers alternativt skicka fakturor vidare som e-faktura. Om fakturan skapas på Leverantörsportalen skickas den vidare som Svefaktura. På så sätt kan investeringar i befintlig infrastruktur återanvändas och Kommers kan införas snabbt och effektivt.

Automatiskt och lättanvänt

  • Lättanvänd fakturahantering med möjlighet att se relaterade beställningar, kostnadsställen, leverantör och fakturabild.
  • Automatisk matchning av fakturor mot inköpsorder.
  • Godkänner automatiskt fakturaverifikat (Ankomst och Slutverifikat) om matchning inom tolerans och beställningen är attesterad.
  • Stannar om avvikelser utanför tolerans eller om krav på ankomstattest.
  • Trevägsmatchning stöds.
  • Möjlighet att automatiskt exportera portalfaktura som e-faktura till befintligt fakturahanteringssystem. Skickas som SFTI Svefaktura.
  • Stöd för delleverans och specialfunktioner t.ex. multiorder/ multi-leverans.
  • Full spårbarhet från behov-upphandling-avtal-beställning-leverans-faktura.

Våra moduler

 

Här kan du läsa om Kommers moduler för offentlig sektor 

Moduler för Kommers eLite

Kom igång på dagen med Kommers eLite!

Tilläggsmoduler till Kommers eLite

Läs mer om Kommers eLite +Handel

Urval av moduler för Kommers eNterprise

Läs om det flexibla Kommers eNterprise

Optioner för Kommers


Följande tilläggstjänster erbjuds offentlig sektor

Läs mer om våra tjänster